Apurahat


Aino ja Olla Teräsvuoren Säätiö myöntää apurahoja kansansivistystyötä käsittelevään tutkimus-, julkaisu- ja tiedotustoimintaan, puolueetonta ja kaikkien kansankerrosten sivistystarpeita palvelevaan opintokerho-, luento- ja muuhun vastaavaan toimintaan sekä kulttuuritapahtumiin. Apurahoja voivat hakea yksityishenkilöt, ryhmät, yhdistykset ja muut yhteisöt.

Säätiö jakaa vuonna 2022 apurahoja yhteensä 20 000 euroa. Apurahan suuruus on enintään 1 500 euroa.

Hakuohjeet

Apurahoja jaetaan kansansivistystyötä käsitteleviin tutkimuksiin, julkaisuihin, teoksiin ja kulttuuritapahtumiin. Apurahoja voivat hakea yksityishenkilöt, ryhmät, yhdistykset ja yhteisöt.

Apurahaa haetaan vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella. Siitä tulee käydä ilmi seuraavat seikat:

  • hakijan nimi ja yhteystiedot (osoite ja sähköpostiosoite)
  • apurahan käyttötarkoitus lyhyesti ja yleistaajuisesti
  • haetun apurahan suuruus
  • mahdollisen virkavapauden kesto
  • aikaisemmat apuraha kolmelta edelliseltä vuodelta.
  • hakemuksen mahdolliset suosittelijat ja heidän yhteystietonsa. Suositus voi olla vaihtoehtoisesti myös kirjallisena liitteenä.
  • hankkeen kokonaiskustannusarvio ja rahoitussuunnitelma.

Hakemukseen voi liittää enintään kahden sivun mittaisen työsuunnitelman. Siinä voi esittää tarkemmin esimerkiksi apurahan käyttötarkoituksen, perustelut apurahan saamiseksi, hankkeen toteuttamissuunnitelman ja rahoitussuunnitelman.

Hakemuksen yhteydessä jätettyjä liitteitä ei palauteta.

Apurahahakemus toimitetaan säätiön sihteerille:
Aino ja Olla Teräsvuoren Säätiö
c/o Riikka Myllys
Päivärinteentie 1 D 15
80230 Joensuu

Hakemus on toimitettava 3.6.2022 mennessä. Myöhässä tulleet hakemukset hylätään.

Hakijoille ilmoitetaan sähköpostitse kesäkuun loppuun mennessä, onko apuraha myönnetty. Apurahan saajilta kysytään tilinumero apurahan maksamista varten sähköpostitse.