Säätiön toiminta


Aino ja Olla Teräsvuoren Säätiön tarkoituksena on tukea Aino ja Olla Teräsvuoren alulle panemaa ja kehittämää kansansivistystyötä Pohjois-Karjalassa. Säätiö on toiminut vuodesta 1980 alkaen. Sen taustalla on vuonna 1979 kuolleen Aino Teräsvuoren 28.11.1967 allekirjoittama testamentti, jonka mukaan hänen omaisuutensa luovutetaan kokonaisuudessaan peruspääomaksi Aino ja Olla Teräsvuori Säätiö -nimiselle säätiölle.

Toimintansa aikana säätiö on jakanut apurahoja ja avustuksia vuoden 2023 loppuun mennessä yhteensä noin 458 200 euroa sekä julkaissut Olla Teräsvuoren elämänkertateoksen vuonna 1997 ja siitä uudistetun painoksen vuonna 2005.

Toimintansa toteuttamiseksi Aino ja Olla Teräsvuoren Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia sekä asianomaisen luvan saatuaan toimeenpanemaan rahankeräyksiä ja muilla säätiölain salllimilla keinoilla kartuttamaan omaisuuttaan.